Jeg har spesialkompetanse innen verdivurdering av næringseiendommer med sertifisering fra Norges Takseringsforbund (NTF)

Kontakt oss

Jeg har jobbet som eiendomsmegler siden 1993 i Trondheimsregionen. Mitt geografiske nedslagsfelt er hele Trøndelag for alle typer eiendommer.

Kontakt oss

Jeg påtar meg oppdrag innen omsetning og rådgivning av fast eiendom. Noen kunder vil ha bistand under hele salgsprosessen mens andre trenger kun hjelp til kontrakt og oppgjør dersom salget er foretatt privat.

 

Kontakt oss

Er du kjøper av ny bolig som privatperson eller er du profesjonell eiendomsutvikler ? Jeg har god kompetanse på området og kan gi råd om hvordan prosessen og markedet fungerer.

Masteroppgave om Borettslagsmodellen og Eierseksjonsmodellen kan du lese her

Kontakt oss