Jeg startet min yrkeskarriere som eiendomsmegler i 1993 etter endt eiendomsmeglerutdannelse. Som eiendomsmegler er jeg medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Jeg er sertifisert takstmann innen verditaksering av næringseiendommer og skadetaksering av bygninger og løsøre gjennom Norges Takseringsforbund (NTF)

I juni 2016 ble tre-årig masterutdannelse avsluttet på NTNU. Masterprogrammet var innen fagområdet Eiendomsutvikling og forvaltning.

Jeg er i dag innehaver av Nova Eiendomsmegling AS som ble stiftet i 2010. Jeg er fast medhjelper for Sør Trøndelag Tingrett i tvangssalgsoppdrag og jeg blir ofte oppnevnt som skjønnsmann i saker som omfatter fast eiendoms rettsforhold.

Du treffer meg i Nonnegata 29, 7014 Trondheim

Kontakt

Per Helge Toset

Per Helge Toset

Eiendomsmegler MNEF - Takstmann MNTF

Tlf.: 920 28 369
per.helge@novaeiendomsmegling.no
LinkedIn profil

Send oss en melding